Anh Nguyen

Nobita và binh đoàn người sắt

Đăng bởi gintama 19 ngày trước
8706
0

Ngồi chữ bay lên trời

Đăng bởi gintama hôm qua
8507
0

Khách sạn thời đồ đá

Đăng bởi gintama hôm qua
8809
0

Nobita có nhà trên ngọn núi tuyết

Đăng bởi gintama 11 ngày trước
7821
1

Nobita đại chiến củ cải

Đăng bởi gintama 16 ngày trước
8016
0

Đầu thân đuôi quỷ

Đăng bởi gintama 17 ngày trước
8085
0

Tôi là Tonekawa

Đăng bởi gintama hôm qua
7840
1

Vỏ sò vạn năng

Đăng bởi gintama 2 ngày trước
7369
0

Hồi đó mẹ rất giống Nobita

Đăng bởi gintama 11 ngày trước
7860
1

Cô bé lọ lem đi đâu rồi

Đăng bởi gintama hôm qua
9284
0

Thăm công viên khủng long

Đăng bởi gintama hôm qua
8177
1