Anh Nguyen

Nobita và binh đoàn người sắt

Đăng bởi gintama hôm qua
12168
1

Ngồi chữ bay lên trời

Đăng bởi gintama hôm qua
9864
0

Khách sạn thời đồ đá

Đăng bởi gintama hôm qua
9827
3

Nobita đại chiến củ cải

Đăng bởi gintama hôm qua
8557
0

Đầu thân đuôi quỷ

Đăng bởi gintama hôm qua
8484
0

Tôi là Tonekawa

Đăng bởi gintama hôm qua
8128
1

Vỏ sò vạn năng

Đăng bởi gintama hôm qua
7641
0

Hồi đó mẹ rất giống Nobita

Đăng bởi gintama hôm qua
8166
1

Cô bé lọ lem đi đâu rồi

Đăng bởi gintama hôm qua
9571
0

Thăm công viên khủng long

Đăng bởi gintama hôm qua
8415
1