Anh Nguyen

Nobita và binh đoàn người sắt

Đăng bởi gintama 24 ngày trước
11800
1

Ngồi chữ bay lên trời

Đăng bởi gintama hôm qua
9694
0

Khách sạn thời đồ đá

Đăng bởi gintama 5 ngày trước
9741
3

Nobita có nhà trên ngọn núi tuyết

Đăng bởi gintama 16 ngày trước
8292
1

Nobita đại chiến củ cải

Đăng bởi gintama 21 ngày trước
8483
0

Đầu thân đuôi quỷ

Đăng bởi gintama 22 ngày trước
8441
0

Tôi là Tonekawa

Đăng bởi gintama 6 ngày trước
8096
1

Vỏ sò vạn năng

Đăng bởi gintama 7 ngày trước
7612
0

Hồi đó mẹ rất giống Nobita

Đăng bởi gintama 16 ngày trước
8120
1

Cô bé lọ lem đi đâu rồi

Đăng bởi gintama hôm qua
9554
0

Thăm công viên khủng long

Đăng bởi gintama 3 ngày trước
8375
1