Anh Nguyen

Nobita và binh đoàn người sắt

Đăng bởi gintama 28 ngày trước
9632
0

Ngồi chữ bay lên trời

Đăng bởi gintama hôm qua
8905
0

Khách sạn thời đồ đá

Đăng bởi gintama 9 ngày trước
9160
0

Nobita có nhà trên ngọn núi tuyết

Đăng bởi gintama 20 ngày trước
7942
1

Nobita đại chiến củ cải

Đăng bởi gintama 25 ngày trước
8133
0

Đầu thân đuôi quỷ

Đăng bởi gintama 26 ngày trước
8224
0

Tôi là Tonekawa

Đăng bởi gintama 10 ngày trước
7950
1

Vỏ sò vạn năng

Đăng bởi gintama 11 ngày trước
7418
0

Hồi đó mẹ rất giống Nobita

Đăng bởi gintama 20 ngày trước
7925
1

Cô bé lọ lem đi đâu rồi

Đăng bởi gintama hôm qua
9354
0

Thăm công viên khủng long

Đăng bởi gintama 7 ngày trước
8228
1