Khi Saclo hát

Đăng bởi gintama 7 ngày trước
Khi Saclo hát

Saclo đi lính

Đăng bởi gintama 14 ngày trước
Saclo đi lính

Saclo trong chuồng sư tử

Đăng bởi gintama hôm qua
Saclo trong chuồng sư tử

Saclo ở nhà máy

Đăng bởi gintama 7 ngày trước
Saclo ở nhà máy

Cuộc săn vàng

Đăng bởi gintama hôm qua
Cuộc săn vàng

Saclo nhảy Michael Jackson

Đăng bởi gintama hôm qua
Saclo nhảy Michael Jackson

City light full

Đăng bởi gintama 4 ngày trước
City light full

Saclo by the sea 1915

Đăng bởi doraemon hôm qua
Saclo by the sea 1915

Saclo charlie chaplin "the kid" 1921 

Đăng bởi doraemon hôm qua
Saclo charlie chaplin "the kid" 1921 

Saclo his favorite pastime

Đăng bởi doraemon hôm qua
Saclo his favorite pastime
Xem thêm
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...